Kopara Couch
Frieden Chaise Sofa
Pino Chaise Sofa
Roi Sleeper Couch
Nirvana Couch
Lex Couch
Imperium L-Shape Couch
Paco Chair
Paz Chair
Tino-Heart One Seater
Reali Two Seater
Reali One Seater
Destiny Two Seater
Destiny One Seater
Divine Blackboard Desk
1/2

Kopara Chouch - R2590
55cm (H) x 98cm (W) x 60cm (D)

Frieden Chaise Sofa - R1850
58cm (H) x 100cm (L) x 60cm (D)

Pino Chaise Sofa - R1850
58cm (H) x 100cm (L) x 60cm (D)

Nirvana Couch - R2070
62cm (H) x 105cm (W) x 56cm (D)

Roi Sleeper Couch - R2490
50cm (H) x 100cm (W) x 60cm (D)

Lex Chouch - R2150
64cm (H) x 110cm (W) x 58cm (D)

Paco Chair - R775
70cm (H) x 50cm (W) x 50cm (D)

Imperium L-Shape Couch - R3395
70cm (H) x 150cm & 120cm (W) x 60cm (D)

Paz Chair - R690
70cm (H) x 50cm (W) x 50cm (D)

Tino-Heart One Seater - R1850
90cm (H) x 75cm (W) x 55cm (D)

Reali Two Seater - R2250
60cm (H) x 106cm (W) x 60cm (D)

Reali One Seater - R1330
60cm (H) x 65cm (W) x 60cm (D)

Destiny One Seater - R1330
55cm (H) x 54cm (W) x 54cm (D)

Destiny Two Seater - R1610
55cm (H) x 85cm (W) x 55cm (D)

Divine Chalkboard Desk - R2820
31cm (H) x 100cm (W) x 65cm (D)

Outdoor Double Chaise.jpeg

Outdoor Double Chaise - R3910
115cm (H) x 100cm (W) x 120cm (D)

Adorn Two Seater Chesterfield Kids.jpeg

Two Seater Chesterfield - R3950
56cm (H) x 127cm (W) x 68cm (D)

One Seater Chesterfield - R2870
56cm (H) x 83cm (W) x 68cm (D)